top of page

Our Products

Copper | Bronze | Brass | Tool Steels | Machining

Round bars | Flat Bars | Ring Bars | Sheets | Strips

DR. METAL.

Find your Optima Material.

Нашето приложение Dr. Metal определя вашите най-подходящи метални нужди от нашите експерти и се доставя от нашия екип по продажбите.

Намерете безплатно най-подходящите материали според вашата обработка, приложение и област на използване от нашето приложение Dr. Metal.

dr metal optima

PRESS & NEWS

Панаири

optima metals fair
eu guss optima metals
intrade fairs
bottom of page