top of page

(CuCr1Zr, DIN 17666 - C15000, W .NR. 2.1293 –  Class 2 (II), CuCrZr, CW106C)

CuCr1Zr

What is CuCr1Zr (CuCr1Zr, DIN 17666 - C15000, W .NR. 2.1293 –  Class 2 (II), CuCrZr, CW106C)

Hard copper alloy with high electrical conductivity and high mechanical properties provides us to use for especially RW application.

Resistance Welding is a welding process, in which work pieces are welded due to a combination of a pressure applied to them and a localized heat generated by a high electric current flowing through the contact area of the weld.

Additionally it used for contacts of electrical lines as a result of high elec. Conductivity and used for ingot moulds for gravity die casting of brass and copper.

Where to use CuCr1Zr ? (CuCr1Zr, DIN 17666 - C15000, W .NR. 2.1293 –  Class 2 (II), CuCrZr, CW106C)

SOME APPLICATIONS of CuCrZr

 • Seam weldind discs(wheels)

 •  Spot welding electrodes

 •  Disc holder and arms

 •  Connectors

Casting dies cooling plate Seam Welding Discs are used for :

 • For welding of panel Radiators

 • For welding of fuel tanks of car

 • For welding of kitchen sinks

 • For welding of steel cans

 • For welding of Steel barells.

Mechanical and Physical Properties of CuCr1Zr

(CuCr1Zr, DIN 17666 - C15000, W .NR. 2.1293 –  Class 2 (II), CuCrZr, CW106C)

Hardness120-160 HB

Yield Strength: 300-320 Mpa

Tensile Strength: 370-400 Mpa

Electrical Conductivity: %86 I.A.C.S.

Gravity: 8,9 gr/cm³

Chemical Composition: Cr: 1,0 |  Zr: 0,1 | Other: 0,2 | Cu: Rest

CuCr1Zr

CuCr1Zr este un aliaj de cupru de înaltă rezistență și conductivitate ridicată, compus din cupru (Cu), crom (Cr) și zirconiu (Zr). Este apreciat pentru combinația sa excelentă de conductivitate electrică și termică, rezistență mecanică și rezistență la înmuiere la temperaturi ridicate. Iată o prezentare detaliată a CuCr1Zr:

 

### Compoziție

CuCr1Zr conține de obicei:

- **Cupru (Cu):** Componenta principală, oferind conductivitate electrică și termică ridicată.

- **Crom (Cr):** De obicei între 0,6-1,2%, contribuind la rezistența și duritatea aliajului.

- **Zirconiu (Zr):** În general între 0,03-0,3%, sporind rezistența și rezistența la înmuiere la temperaturi ridicate.

 

### Proprietăți Cheie

1. **Rezistență Mare:** Aliajul prezintă o rezistență mecanică excelentă, fiind potrivit pentru aplicații solicitante.

2. **Conductivitate Electrică și Termică Ridicată:** Deși nu este la fel de conductiv ca cuprul pur, CuCr1Zr menține un nivel ridicat de conductivitate, esențial pentru aplicațiile electrice și termice.

3. **Rezistență la Înmuiere:** Aliajul își păstrează rezistența și duritatea la temperaturi ridicate datorită prezenței cromului și zirconului.

4. **Rezistență Bună la Uzură:** Are o rezistență la uzură mai bună comparativ cu cuprul pur, datorită elementelor de aliere.

5. **Prelucrabilitate:** CuCr1Zr este relativ ușor de prelucrat, deși duritatea sa poate prezenta unele provocări.

6. **Rezistență la Coroziune:** Oferă o rezistență moderată la coroziune, adecvată pentru multe medii industriale.

 

### Aplicații

Datorită proprietăților sale unice, CuCr1Zr este utilizat într-o varietate de aplicații de înaltă performanță, inclusiv:

- **Contacte și Conductori Electrici:** Utilizat în componente care necesită atât conductivitate electrică ridicată, cât și rezistență mecanică.

- **Electrozi pentru Sudura prin Rezistență:** Ideal pentru aplicațiile de sudură datorită rezistenței la înmuiere la temperaturi ridicate.

- **Schimbătoare de Căldură:** Potrivit pentru aplicații în care sunt necesare conductivitate termică și rezistență bune.

- **Componente pentru Matrițe și Ștanțe:** Utilizat în unelte pentru injecția de mase plastice și turnare sub presiune, unde rezistența la uzură și conductivitatea termică sunt importante.

- **Aerospațial și Automotive:** Componente care necesită o combinație de rezistență, conductivitate și rezistență la temperaturi ridicate.

 

### Tratament Termic

Aliajele CuCr1Zr trec prin tratamente termice specifice pentru a optimiza proprietățile lor:

1. **Recoacere de Soluție:** Aliajul este încălzit la o temperatură ridicată pentru a dizolva cromul și zirconul în matricea de cupru, apoi răcit rapid.

2. **Îmbătrânire:** Aliajul este reîncălzit la o temperatură mai mică pentru a precipita particulele fine de crom și zirconiu, care îmbunătățesc rezistența și duritatea.

 

### Standarde și Specificații

Aliajele CuCr1Zr se conformează la diferite standarde internaționale, asigurând consistența în compoziție și proprietăți. Specificațiile comune includ:

- **EN 12163:** Cupru și aliaje de cupru – Tije pentru scopuri generale.

- **EN 12167:** Cupru și aliaje de cupru – Profile și bare rectangulare pentru scopuri generale.

- **EN 12420:** Cupru și aliaje de cupru – Forjări.

- **ASTM B224:** Clasificarea standard a cuprurilor.

 

### Rezumat

CuCr1Zr este un aliaj versatil de cupru care combină conductivitatea electrică și termică ridicată cu o rezistență mecanică excelentă și rezistență la înmuiere la temperaturi ridicate. Proprietățile sale unice îl fac potrivit pentru o gamă largă de aplicații, în special în industriile unde sunt critice atât conductivitatea, cât și rezistența. Performanța aliajului poate fi optimizată prin procese adecvate de tratament termic.

What is CuCr1Zr?

CuCr1Zr is a high-strength, high-conductivity copper alloy composed of copper (Cu), chromium (Cr), and zirconium (Zr). It is well-regarded for its excellent combination of electrical and thermal conductivity, mechanical strength, and resistance to softening at elevated temperatures. Here’s a detailed overview of CuCr1Zr:

Composition

CuCr1Zr typically consists of:

 • Copper (Cu): The primary component, providing high electrical and thermal conductivity.

 • Chromium (Cr): Usually around 0.6-1.2%, contributing to the alloy's strength and hardness.

 • Zirconium (Zr): Generally 0.03-0.3%, enhancing strength and resistance to high-temperature softening.

Key Properties

 1. High Strength: The alloy exhibits excellent mechanical strength, making it suitable for demanding applications.

 2. High Electrical and Thermal Conductivity: While not as conductive as pure copper, CuCr1Zr still maintains a high level of conductivity, essential for electrical and thermal applications.

 3. Resistance to Softening: The alloy retains its strength and hardness at elevated temperatures, thanks to the presence of chromium and zirconium.

 4. Good Wear Resistance: It has better wear resistance compared to pure copper, due to the alloying elements.

 5. Machinability: CuCr1Zr is relatively easy to machine, although its hardness can pose some challenges.

 6. Corrosion Resistance: It offers moderate corrosion resistance, suitable for many industrial environments.

Applications

Due to its unique properties, CuCr1Zr is used in a variety of high-performance applications, including:

 • Electrical Contacts and Conductors: Used in components requiring high electrical conductivity and mechanical strength.

 • Resistance Welding Electrodes: Ideal for welding applications due to its resistance to softening at high temperatures.

 • Heat Exchangers: Suitable for applications where good thermal conductivity and strength are required.

 • Mold and Die Components: Used in tooling for plastic injection molding and die casting, where wear resistance and thermal conductivity are important.

 • Aerospace and Automotive: Components that require a combination of strength, conductivity, and resistance to high temperatures.

Heat Treatment

CuCr1Zr alloys undergo specific heat treatments to optimize their properties:

 1. Solution Annealing: The alloy is heated to a high temperature to dissolve chromium and zirconium into the copper matrix, then rapidly cooled.

 2. Aging: The alloy is reheated to a lower temperature to precipitate fine particles of chromium and zirconium, which enhance strength and hardness.

Standards and Specifications

CuCr1Zr alloys conform to various international standards, ensuring consistent composition and properties. Common specifications include:

 • EN 12163: Copper and copper alloys – Rod for general purposes.

 • EN 12167: Copper and copper alloys – Profiles and rectangular bar for general purposes.

 • EN 12420: Copper and copper alloys – Forgings.

 • ASTM B224: Standard classification of coppers.

Summary

CuCr1Zr is a versatile copper alloy that combines high electrical and thermal conductivity with excellent mechanical strength and resistance to softening at elevated temperatures. Its unique properties make it suitable for a wide range of applications, particularly in industries where both conductivity and strength are critical. The alloy's performance can be further optimized through appropriate heat treatment processes.

bottom of page